Spory a ostatní služby

Kromě poradenství, mediace, optimalizace pohledávek a závazků klienta a především činnosti Arbitrážního centra, které zajišťuje, organizačně zabezpečuje a vede seznam nezávislých rozhodců ad hoc pro rozhodování zejména majetkových, finančních a všech arbitrabilních sporů podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad pro řešení sporů, s.r.o. dále poskytuje především tyto služby:
  • vyjednávání až lobbing
  • řešení pohledávek
  • konzultace a ekonomické poradetství
  • sepisování výzev, podání, dopisů, faktur, námitek
  • zastupování poškozeného ve vyjednávání, mediacích a v ostatních sporech a souvisejících konfliktech
  • Účetní poradenství, analýza ekonomiky a analýza smluvních vztahů právnických a fyzických osob (kupní smlouvy, zástavní a ostatní smlouvy) a zpracování daňových přiznání
  • a další viz ceník nebo podle potřeb klienta
V případě potřeby poskytnutí právní pomoci (služby) nebo při zastupování před soudy ve všech instancích, Vám tyto služby zprostředkujeme prostřednictvím spolupracujících právníků, advokátů a advokátních kanceláří, kteří se na danou problematiku specializují a to vždy s důrazem na stejné aspekty jako jste zvyklí u naší společnosti, tedy na rychlost, přátelský, ale zároveň profesionální přístup a jednání, diskrétnost a zejména na to, abyste většinu finančních prostředků platily až z vyhraných sporů a peněz dlužníků, nikoliv předem, jak tomu dnes bývá často zvykem.