fbpx

Ceník

Konzultace a administrativní služby
Hodinová sazba za konzultace
350,- Kč
Hodinová sazba za konzultace
350,- Kč
Zastupování na úřadech - hodinová sazba
500,- Kč
Administrativní práce - obchodní korespondence, pochůzky, vyzvednutí dokladů u klienta/hodina
200,- Kč
Správa datové schránky (měsíčně)
100,- Kč
Daňová agenda
Zpracování přiznání k DPH
600,- Kč
Zpracování kontrolního hlášení
600,- Kč
Registrace k DPH - po dosažení zákonného obratu
600,- Kč
Rrgistrace k DPH - dobrovolná
2400,- Kč
Zpracování souhrnného hlášení
600,- Kč
Zpracování přiznání ke spotřební dani
600,- Kč
Zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí do 10 nemovitostí
1200,- Kč
Zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí nad 10 nemovitostí
1800,- Kč
Zpracování přiznání k silniční dani
600,- Kč + 50,- Kč za každé auto
Zpracování přiznání k DPFO - výdaje paušálem
2400,- Kč
Zpracování přiznání k DPFO - skutečné výdaje
3600,- Kč
Vyúčtování záloh pro zdravotní pojišťovny
600,- Kč
Vyúčtování záloh pro OSSZ
600,- Kč
Vyúčtování daně ze závislé činnosti
600,- Kč
Vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou (srážková, zálohová daň)
600,- Kč
Zpracování přiznání k DPPO (včetně výsledovky, rozvahy a přílohy k DPPO)
4000,- Kč - 6000,- Kč
Zpracování samostatné výsledovky
1000,- Kč
Zpracování samostatné rozvahy
1000,- Kč
První opravné/dodatečné daňové přiznání
zdarma
Každé další opravné/dodatečné daňové přiznání
600,- Kč
Vedení účetnictví
Vedení účetnictví s českými transakcemi (cena za účetní řádek)
30,- Kč
Skladové doklady, zápočty, interní doklady
10,- Kč
Příplatek za nesetřízené doklady (z konečné ceny)
10%
Příplatek za předání dokladů méně než 10 dnů před termínem odevzdání přiznání (z konečné ceny)
15%
Příplatek za zahraniční transakce
20%
Vedení daňové evidence
Vedení účetnictví s českými transakcemi (cena za účetní řádek)
20,- Kč
Skladové doklady, zápočty, interní doklady
8,- Kč
Příplatek za nesetřízené doklady (z konečné ceny)
10%
Příplatek za předání dokladů méně než 10 dnů před termínem odevzdání přiznání (z konečné ceny)
15%
Příplatek za zahraniční transakce
20%
Mzdová agenda
Zpracování mezd za 1 zaměstnance (při počtu do 10 zaměstnanců)
300,- Kč
Zpracování mezd za 1 zaměstnance (při počtu od 11 do 30 zaměstnanců)
250,- Kč
Zpracování mezd za 1 zaměstnance (při počtu nad 30 zaměstnanců)
200,- Kč
Zpracování mezd za 1 zaměstnance - DPČ, DPP
200,- Kč
Podávání mésíčních přehledů na ZP a ČSSZ
zdarma - zahrnuto ve zpracování mezd
Příplatek v případě exekučních příkazů na mzdu zaměstnance (cena za 1 zaměstnance)
100,- Kč
Roční zúčtování zaměstnance (cena za 1 zaměstnance)
1000,- Kč
Administrativa spojena s přijetím/odhlášením zaměstnance
150,- Kč
Ceny jsou orientační. Ceny jsou uvedené bez DPH. Možná měsíční paušální odměna dle dohody. V případě operací mimo ceník, cena dohodou.